Bookman

Bookman skapar inspirerande synlighetsprodukter med en minimalistisk design för cyklister, löpare och fotgängare som behöver se och bli synliga i trafiken.


Bookman skapar inspirerande synlighetsprodukter med en minimalistisk design för cyklister, löpare och fotgängare som behöver se och bli synliga i trafiken. Med stort fokus på detaljer, kvalitet och säkerhet har designen ett mål: att göra alla synliga i trafiken och förhindra olyckor.

”Säkerhet behöver inte vara tråkigt. Vi har ett uppdrag att rädda liv och göra alla synliga i trafiken. Och för att uppnå det, tror vi att vi måste skapa produkter som människor verkligen älskar att använda. ”

Baserat i Stockholm, bygger Bookman på arvet från svenska säkerhetsmedvetna varumärken men finner också inspiration i traditionerna med minimalistisk, funktionell skandinavisk design och innovativ teknik.